I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.01.2013

25.02.2013

kompleksowa

22.03.2013

7.05.2013

Wystąpienie

 

26.06.2017

14.08.2017

kompleksowa

25.08.2017

9.10.2017

Wystąpienie

 

26.03.2021

27.04.2021

kompleksowa

7.05.2021

7.06.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Oświaty w Wysokiem

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.01.2013

6.02.2013

problemowa

22.03.2013

7.05.2013

Wystąpienie

 

29.08.2013

30.08.2013

 problemowa

11.09.2013

1.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Wysokiem

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.08.2013

30.08.2013

problemowa

11.09.2013

1.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.06.2017

30.06.2017

problemowa

25.08.2017

9.10.2017

Wystąpienie