KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

    W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, prosimy o przekazywanie korespondencji głównie w formie elektronicznej. Korespondencja papierowa powinna być przekazywana do Izby tylko za pośrednictwem operatora pocztowego.


    W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Izby, apelujemy o kontakt z Izbą drogą mailową bądź telefoniczną. Wszystkie niezbędne numery znajdą Państwo w zakładce "
Kontakt do Izby"

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

 
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
tel/fax:
81 467 91 27
 
 
Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej
ul. Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska
tel/fax:
83 343 00 17
 
 
Zespół Zamiejscowy w Chełmie
Pl. Niepodlegości 1, 22-100 Chełm
tel/fax:
82 592 30 17
 
 
Zespół Zamiejscowy w Zamościu
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel/fax:
84 541 50 17
 
 
Od 20 października 2010 r. wszelkie informacje udostępniane przez RIO w Lublinie publikowane są na stronie BIP.
Zawartość dotychczasowej strony internetowej dostępna jest pod adresem www.old.lublin.rio.gov.pl (informacje te nie są aktualizowane).