Szanowni Państwo,

        Informujemy , że od 17 kwietnia 2023 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przystępuje do kolejnego etapu wdrażania systemu „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (e-Nadzór). Etap ten będzie polegał na przejściu na przekazywanie do Izby aktów prawnych do nadzoru wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego.

       Na dole niniejszej strony zostało umieszczone pismo Prezesa RIO w Lublinie z 5 kwietnia 2023 r.  ws przejścia na dokumenty elektroniczne w procesie nadzoru.

       W związku z tym, prosimy, aby od 17 kwietnia br.  nie wysyłać do Izby aktów prawnych podlegających nadzorowi RIO w postaci papierowej    

    Jednocześnie informujmy, że począwszy od 17 kwietnia 2023 r . kierowana do jednostek samorządu terytorialnego korespondencja z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotycząca przekazanych do nadzoru aktów (rozstrzygnięcia Kolegium Izby czy też zawiadomienia o terminie posiedzenia) przekazywana będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

    Poniżej publikujemy najistotniejsze informacje na temat elektronicznego sposobu przekazywania aktów prawnych do nadzoru Izby.

        Uchwały i zarządzenia dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian należy przekazywać do Izby tak jak do tej pory, tj. za pomocą systemu BeSTi@.

        Pozostałe uchwały i zarządzenia podlegające nadzorowi Kolegium Izby należy

  • sporządzać w postaci dokumentów elektronicznych w formacie ZIPX (plik taki jest generowany m.in. przez program Legislator) podpisanych elektronicznie w programie, za pomocą którego zostały one wytworzone.

    UWAGA!!!

            Skan pisma (uchwały bądź zarządzenia, w tym ich załączniki) nie jest dokumentem elektronicznym i dlatego należy je (zarówno treść uchwały/zarządzenia i załączniki) sporządzić lub zaimportować jako tekst do edytora plików ZIPX  (np. w Legislatorze).

            W przypadku konieczności dodania do uchwały bądź zarządzenia załącznika , którego postać znacząco utrudnia utworzenie go w edytorze plików ZIPX (np.w Legislatorze) można w użytkowanym przez daną jst edytorze uchwał (np. system BeSTi@) wydrukować go do pliku w formacie PDF , a następnie tak uzyskany plik dołączyć do tworzonego dokumentu elektronicznego.

  • przesyłać do Izby albo za pomocą programu LEGISLATOR, albo poprzez Moduł Komunikacyjny Urzędowej Poczty Elektronicznej ( https://nowe.upe.com.pl) za pomocą dedykowanej do tego celu funkcji „Pismo z aktami do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej”.

        Przed dokonaniem pierwszej wysyłki aktu w formie elektronicznej do nadzoru Izby, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem „Instrukcja przesyłania aktów prawnych do nadzoru RIO”.

        Ponadto, zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentem: „Zasady formatowania dokumentów w programie Legislator ” zawierającym informacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie formatowania dokumentów tekstowych w pakietach biurowych (jak MS Word, OpenOffice), z których następnie przenosicie Państwo uchwały/zarządzenia do edytora aktów prawnych XML. Sposób przygotowania dokumentów ma istotne znaczenie dla czasochłonności przygotowania aktu w formie elektronicznej do publikacji / do nadzoru.

        Wsparciem dla Państwa w zakresie ww. spraw jest producent systemu Legislator i Modułu Komunikacyjnego:

            ABC PRO Sp. z o.o.
            Infolinia / pomoc: 801 044 102
            infolinia / pomoc dla tel. kom. +48 (22) 379 09 00
            email: biuro@abcpro.pl

        W sprawach dotyczących kontaktu z Regionalną Izbą Obrachunkową w Lublinie osobą do kontaktu jest informatyk RIO w Lublinie: 

            Andrzej Guc, tel. +48 81 467 91 27 w. 155 (GSM: +48 607 939 428) 
            mail: informatyk@lublin.rio.gov.pl