Struktura majątkowa

 

1.      Nieruchomości:

 

Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie usytuowana w Zamościu przy ul. Partyzantów 94, są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Izby z udziałem stanowiącym 10680/191317 części zabudowanej nieruchomości.

 

2.      Majątek trwały (wg wartości brutto) na 31 grudnia 2023 r.

 

-         środki trwałe – 1.710.041,28 zł

-         pozostałe środki trwałe – 768.858,62 zł

-     wartości niematerialne i prawne – 848.843,97 zł