I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.01.2013

15.02.2013

kompleksowa

5.03.2013

11.04.2013

Wystąpienie

 

26.01.2017

7.03.2017

kompleksowa

16.03.2017

11.05.2017

Wystąpienie

 

14.01.2021

2.03.2021

kompleksowa

19.03.2021

6.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Urszulinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.02.2013

13.02.2013

problemowa

5.03.2013

11.04.2013

Wystąpienie

 

16.02.2021

25.02.2021

problemowa

19.03.2021

6.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.03.2017

6.03.2017

problemowa

16.03.2017

11.05.2017

Wystąpienie