I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.01.2013

5.03.2013

kompleksowa

18.03.2013

24.04.2013

Wystąpienie

 

6.03.2017

21.04.2017

kompleksowa

9.05.2017

29.06.2017

Wystąpienie

 

9.02.2021

19.03.2021

kompleksowa

29.03.2021

12.05.2021

Wystąpienie

 Wystąpienie

21.04.2021

uzupełniająca

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Tyszowcach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2013

problemowa

18.03.2013

24.04.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowa Administracja Szkół w Tyszowcach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.02.2013

22.02.2013

problemowa

18.03.2013

24.04.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.04.2017

12.04.2017

problemowa

9.05.2017

29.06.2017

Wystąpienie