I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.01.2013

15.02.2013

kompleksowa

28.02.2013

24.04.2013

Wystąpienie

 

31.01.2017

4.04.2017

kompleksowa

28.04.2017

19.06.2017

Wystąpienie

 

15.01.2021

2.03.2021 

kompleksowa

12.03.2021

7.04.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.02.2013

13.02.2013

problemowa

28.02.2013

24.04.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Krzówce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.02.2013

13.02.2013

problemowa

28.02.2013

24.04.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Zespół Szkół w Serokomli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.02.2013

8.02.2013

problemowa

28.02.2013

25.04.2013

Wystąpienie

 

1.02.2021

10.02.2021

problemowa

12.03.2021

7.04.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.03.2017

23.03.2017

problemowa

28.04.2017

19.06.2017

Wystąpienie