I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.11.2012

15.02.2013

kompleksowa

7.03.2013

12.04.2013

Wystąpienie

 

8.08.2016

16.09.2016

kompleksowa

28.09.2016

14.11.2016

Wystąpienie

 

27.07.2020

7.10.2020

kompleksowa

19.10.2020

24.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.09.2016

16.09.2016

problemowa

28.09.2016

14.11.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.09.2020

18.09.2020

problemowa

19.10.2020

24.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie