I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.09.2012

8.01.2013

kompleksowa

18.01.2013

8.03.2013

Wystąpienie

 

22.09.2016

25.11.2016

kompleksowa

9.12.2016

2.02.2017

Wystąpienie

 

9.10.2020

4.12.2020

kompleksowa

18.12.2020

18.01.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Rokitnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.12.2012

18.12.2012

problemowa

18.01.2013

8.03.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.11.2016

21.11.2016

problemowa

9.12.2016

2.02.2017

Wystąpienie