I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2013

12.04.2013

kompleksowa

19.04.2013

5.06.2013

Wystąpienie

 

22.06.2017

8.08.2017

kompleksowa

18.08.2017

14.09.2017

Wystąpienie

 

11.05.2021

29.07.2021

kompleksowa

20.08.2021

5.10.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2012

8.01.2013

problemowa

16.01.2013

6.03.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.03.2013

28.03.2013

problemowa

19.04.2013

5.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.04.2013

problemowa

19.04.2013

10.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Straż Miejska w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.04.2013

8.05.2013

problemowa

19.04.2013

10.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zakład Gospodarki Lokalowej w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.03.2013

5.04.2013

problemowa

19.04.2013

5.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.07.2017

12.07.2017

problemowa

18.08.2017

14.09.2017

Wystąpienie