I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.01.2013

18.02.2013

kompleksowa

27.02.2013

28.03.2013

Wystąpienie

 

1.02.2017

10.04.2017

kompleksowa

21.04.2017

24.05.2017

Wystąpienie

 

 20.01.2021

19.02.2021

kompleksowa

5.03.2021

6.04.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łaziskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.01.2013

5.02.2013

problemowa

27.02.2013

27.03.2013

Wystąpienie

 

13.02.2017

17.02.2017

problemowa

21.04.2017

24.05.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.02.2017

23.02.2017

problemowa

21.04.2017

24.05.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa  w Kamieniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.02.2017

28.02.2017

problemowa

21.04.2017

24.05.2017

Wystąpienie