I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.01.2013

18.02.2013

kompleksowa

25.02.2013

21.03.2013

Wystąpienie

 

16.03.2017

28.04.2017

kompleksowa

16.05.2017

5.07.2017

Wystąpienie

 

15.02.2021

22.03.2021

kompleksowa

1.04.2021

12.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.02.2013

14.02.2013

problemowa

25.02.2013

21.03.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.04.2017

27.04.2017

problemowa

16.05.2017

5.07.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Stróży-Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2021

12.03.2021

problemowa

1.04.2021

12.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie