I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.11.2012

17.01.2013

kompleksowa

25.01.2013

12.03.2013

Wystąpienie

 

24.11.2016

24.02.2017

kompleksowa

8.03.2017

28.04.2017

Wystąpienie

 

 14.12.2020

03.02.2021

kompleksowa

12.02.2021

11.03.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Publiczne Gimnazjum w Bełżcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.12.2012

14.12.2012

problemowa

25.01.2013

12.03.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.02.107

20.02.2017

problemowa

8.03.2017

28.04.2017

Wystąpienie