<> 

Informacja o wynikach działalności nadzorczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2012 roku

 

Tabela 1            Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych zbadanych w 2012 r.

 

Tabela 2            Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń (ogółem) organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych w 2012 r.

 

Tabela 3           Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2012 r.

 

Tabela 4            Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżet organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych w 2012 r.

 

Tabela 5            Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian w 2012 roku

 

Tabela 6           Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2012 r.

 

Tabela 7            Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian) w 2012 r.