I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.10.2012

7.12.2012

kompleksowa

21.12.2012

13.02.2013

Wystąpienie

 

30.05.2016

29.07.2016

kompleksowa

8.08.2016

26.09.2016

Wystąpienie

 

27.07.2020

3.09.2020

kompleksowa

11.09.2020

19.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.12.2012

7.12.2012

problemowa

21.12.2012

13.02.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.07.2016

28.07.2016

problemowa

8.08.2016

26.09.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.08.2020

17.08.2020

problemowa

11.09.2020

19.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie