I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.10.2012

3.12.2012

kompleksowa

18.12.2012

5.2.2013

Wystąpienie

 

13.12.2016

20.01.2017

kompleksowa

3.02.2017

17.03.2017

Wystąpienie

 

10.11.2020

18.12.2020

kompleksowa

4.01.2021

2.02.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Sitnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.11.2012

27.11.2012

problemowa

18.12.2012

5.2.2013

Wystąpienie

 

21.12.2016

23.12.2016

problemowa

3.02.2017

17.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum w Jarosławcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.11.2012

23.11.2012

problemowa

18.12.2012

5.2.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.11.2012

26.11.2012

problemowa

18.12.2012

5.2.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.12.2016

5.01.2017

problemowa

3.02.2017

17.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.12.2016

21.12.2016

problemowa

3.02.2017

17.03.2017

Wystąpienie