I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.10.2012

10.12.2012

kompleksowa

2.12.2012

6.2.2013

Wystąpienie

 

16.05.2016

8.07.2016

kompleksowa

22.07.2016

13.09.2016

Wystąpienie

 

5.06.2020 

20.07.2020 

 kompleksowa

28.07.2020

13.08.2020

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Krzywdzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.11.2012

7.12.2012

problemowa

21.12.2012

5.2.2013

Wystąpienie

 

 7.07.2020

  20.07.2020

 problemowa

28.07.2020 

 13.08.2020

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

b) Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolany

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.11.2012

7.12.2012

problemowa

21.12.2012

5.2.1013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół w Krzywdzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.11.2012

7.12.2012

problemowa

21.12.2012

5.2.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.06.2016

29.06.2016

problemowa

22.07.2016

13.09.2016

Wystąpienie