I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.10.2012

22.11.2012

kompleksowa

30.11.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

19.11.2013

13.12.2013

sprawdzająca

13.12.2013

4.02.2014

Wystąpienie

 

7.11.2016

10.01.2017

kompleksowa

20.01.2017

28.02.2017

Wystąpienie

 

5.10.2020

8.12.2020

kompleksowa

18.12.2020

28.01.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Publiczne w Rachaniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.11.2012

problemowa

30.11.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

15.12.2016

19.12.2016

problemowa

20.01.2017

28.02.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.12.2016

problemowa

20.01.2017

28.02.2017

Wystąpienie