I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.10.2012

6.12.2012

kompleksowa

12.12.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

29.09.2016

4.11.2016

kompleksowa

25.11.2016

19.01.2017

Wystąpienie

Korekta wystąpienia

10.08.2020

28.09.2020

kompleksowa

5.10.2020

12.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.11.2012

6.12.2012

problemowa

12.12.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

17.09.2020

28.09.2020

problemowa

5.10.2020

12.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Batorzu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.12.2012

5.12.2012

problemowa

12.12.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.10.2016

2.11.2016

problemowa

25.11.2016

19.01.2017

Wystąpienie