I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.09.2012

5.11.2012

kompleksowa

12.11.2012

23.01.2013

Wystąpienie

 

17.12.2012

20.12.2012

uzupełniająca

20.12.2012

 

5.07.2016

12.08.2016

kompleksowa

26.08.2016

21.10.2016

Wystąpienie

 

20.08.2020

6.10.2020

kompleksowa

23.10.2020

7.12.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.10.2012

2.11.2012

problemowa

12.11.2012

10.01.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.10.2012

5.11.2012

problemowa

12.11.2012

10.01.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Zakład Komunalny w Wojsławicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.08.2016

12.08.2016

problemowa

26.08.2016

21.10.2016

Wystąpienie