I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.08.2012

23.10.2012

kompleksowa

9.11.2012

3.01.2013

Wystąpienie

 

16.06.2016

2.08.2016

kompleksowa

19.08.2016

17.10.2016

Wystąpienie

 

24.04.2017

28.04.2017

 sprawdzająca

22.05.2017

23.06.2017

Wystąpienie

 

16.06.2020

31.07.2020

kompleksowa

7.09.2020

7.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.07.2016

29.07.2016

problemowa

17.08.2016

17.10.2016

Wystąpienie

 

24.04.2017

28.04.2017

sprawdzająca

22.05.2017

23.06.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.07.2020

20.07.2020

problemowa

7.09.2020

7.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie