I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.09.2012

25.10.2012

kompleksowa

31.10.2012

12.12.2012

Wystąpienie

 

21.11.2016

16.01.2016

kompleksowa

27.01.2017

2.03.2017

Wystąpienie

 

29.07.2020

16.09.2020

kompleksowa

25.09.2020

3.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Ostrówku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.09.2012

20.09.2012

problemowa

31.10.2012

12.12.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Ostrówku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.12.2016

21.12.2016

problemowa

13.01.2017

20.01.2017

Wystąpienie

 

10.08.2020

13.08.2020

problemowa

25.09.2020

3.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku-Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.12.2016

16.01.2017

problemowa

27.01.2017

2.03.2017

Wystąpienie

 

2.09.2020

3.09.2020

problemowa

25.09.2020

3.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku-Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.12.2016

22.12.2016

problemowa

27.01.2017

2.03.2017

Wystąpienie