I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.08.2012

8.10.2012

kompleksowa

15.10.2012

12.12.2012

Wystąpienie

 

15.12.2016

15.02.2017

kompleksowa

27.02.2017

13.04.2017

Wystąpienie

 

10.08.2020

21.09.2020

kompleksowa

30.09.2020

4.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Abramowie

(od 1 stycznia 2017r. – Centrum Usług Wspólnych w Abramowie)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.09.2012

2.10.2012

problemowa

15.10.2012

7.12.2012

Wystąpienie

 

19.12.2016

21.12.2016

problemowa

15.02.2017

13.04.2017

Wystąpienie

 

14.09.2020

18.09.2020

problemowa

30.09.2020

4.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum w Abramowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

21.12.2016

problemowa

27.02.2017

13.04.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

21.12.2016

problemowa

27.02.2017

13.04.2017

Wystąpienie