I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.07.2012

5.09.2012

kompleksowa

17.09.2012

16.11.2012

Wystąpienie

 

10.12.2013

19.12.2013

sprawdzająca

19.12.2013

4.02.2014

Wystąpienie

 

problemowa

19.12.2013

 

21.11.2016

17.02.2017

kompleksowa

6.03.2017

28.04.2017

Wystąpienie

 

4.11.2020

14.12.2020

kompleksowa

22.12.2020

14.01.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Pliszczynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.08.2012

29.08.2012

problemowa

17.09.2012

16.11.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.08.2012

problemowa

17.09.2012

16.11.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.12.2016

problemowa

6.03.2017

28.04.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.12.2016

17.01.2017

problemowa

6.03.2017

28.04.2017

Wystąpienie