I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.07.2012

20.09.2012

kompleksowa

12.10.2012

20.11.2012

Wystąpienie

 

29.09.2016

10.11.2016

kompleksowa

18.11.2016

12.01.2017

Wystąpienie

 

9.09.2020

10.12.2020

kompleksowa

18.12.2020

28.01.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Staninie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.08.2012

21.08.2012

problemowa

12.10.2012

20.11.2012

Wystąpienie

 

2.11.2016

8.11.2016

problemowa

18.11.2016

12.01.2017

Wystąpienie

 

16.09.2020

22.09.2020

problemowa

18.12.2020

28.01.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

11.12.2020

15.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Staninie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.09.2012

11.09.2012

problemowa

12.10.2012

20.11.2012

Wystąpienie

 

1.10.2012

3.10.2012

doraźna

12.10.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2016

3.11.2016

problemowa

18.11.2016

12.01.2017

Wystąpienie