I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2012

31.08.2012

kompleksowa

20.09.2012

16.11.2012

Wystąpienie

 

28.09.2016

15.11.2016

kompleksowa

2.12.2016

26.01.2017

Wystąpienie

 

30.11.2020

14.01.2021

kompleksowa

27.01.2021

02.03.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Konopnicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.08.2012

problemowa

20.09.2012

15.11.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Motyczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.10.2016

28.10.2016

problemowa

2.12.2016

26.01.2017

Wystąpienie