I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.09.2012

4.10.2012

kompleksowa

12.10.2012

26.11.2012

Wystąpienie

 

18.07.2016

25.08.2016

kompleksowa

6.09.2016

26.10.2016

Wystąpienie

 

22.06.2020

30.07.2020

kompleksowa

7.08.2020

9.09.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Jarczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.09.2012

26.09.2012

problemowa

12.10.2012

26.11.2012

Wystąpienie

 

23.07.2020

27.07.2020

problemowa

7.08.2020

9.09.2020

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.08.2016

24.08.2016

problemowa

6.09.2016

26.10.2016

Wystąpienie