I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.06.2012

1.08.2012

kompleksowa

6.09.2012

29.10.2012

Wystąpienie

 

11.01.2016

29.02.2016

kompleksowa

18.03.2016

17.05.2016

Wystąpienie

 

7.01.2020

21.02.2020

kompleksowa

9.03.2020

28.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Szastarce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.06.2012

4.07.2012

problemowa

6.09.2012

25.10.2012

Wystąpienie

 

15.02.2016

29.02.2016

problemowa

18.03.2016

17.05.2016

Wystąpienie

 

28.01.2020

11.02.2020

problemowa

9.03.2020

28.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.07.2012

27.07.2012

problemowa

6.09.2012

25.10.2012

Wystąpienie

 

12.02.2016

26.02.2016

problemowa

18.03.2016

17.05.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminne Centrum Kultury w Polichnie Czwartej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.02.2016

19.02.2016

problemowa

18.03.2016

17.05.2016

Wystąpienie