I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.06.2012

13.08.2012

kompleksowa

31.08.2012

30.10.2012

Wystąpienie

 

18.04.2016

15.06.2016

kompleksowa

6.07.2016

6.09.2016

Wystąpienie

 

   28.05.2020 

25.06.2020

 kompleksowa

9.07.2020 

 4.08.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowy Zespół Oświaty w Potoku Wielkim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.08.2012

17.08.2012

problemowa

31.08.2012

30.10.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.05.2016

15.06.2016

problemowa

6.07.2016

6.09.2016

Wystąpienie