I. Kontrole w Urzędzie Gminy

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.06.2012

27.08.2012

kompleksowa

14.09.2012

31.10.2012

Wystąpienie

 

17.06.2016

12.07.2016

kompleksowa

9.08.2016

30.09.2016

Wystąpienie

Korekta wniosku 

9.06.2020

31.07.2020

kompleksowa

17.08.2020

22.09.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukowej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.06.2012

14.06.2012

problemowa

14.09.2012

31.10.2012

Wystąpienie

 

27.07.2020

30.07.2020

kompleksowa

17.08.2020

22.09.2020

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.06.2016

1.07.2016

problemowa

9.082016

30.09.2016

Wystąpienie