I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.07.2012

24.08.2012

kompleksowa

7.09.2012

31.10.2012

Wystąpienie

uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

23.09.2016

26.10.2016

kompleksowa

7.11.2016

15.12.2016

Wystąpienie

 

3.08.2020

25.09.2020

kompleksowa

20.10.2020

24.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.08.2012

24.08.2012

problemowa

7.09.2012

31.10.2012

Wystąpienie

 

7.09.2020

18.09.2020

problemowa

20.10.2020

24.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.10.2016

21.10.2016

problemowa

7.11.2016

15.12.2016

Wystąpienie