I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.07.2012

3.09.2012

kompleksowa

7.09.2012

6.11.2012

Wystąpienie

 

30.06.2016

16.09.2016

kompleksowa

7.10.2016

6.12.2016

Wystąpienie

 

26.06.2020

30.09.2020

kompleksowa

13.10.2020

16.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.07.2012

7.08.2012

problemowa

7.09.2012

31.10.2012

wystąpienie

 

27.08.2012

31.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.08.2012

27.08.2012

problemowa

7.09.2012

31.10.2012

Wystąpienie

 

8.09.2016

12.09.2016

problemowa

7.10.2016

6.12.2016

Wystąpienie