I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.06.2012

31.07.2012

kompleksowa

5.09.2012

12.10.2012

Wystąpienie

 

19.08.2016

14.09.2016

kompleksowa

30.09.2016

22.11.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość w Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.06.2012

29.06.2012

problemowa

5.09.2012

10.10.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Zamość w Kalinowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.06.2012

29.06.2012

problemowa

5.09.2012

10.10.2012

Wystąpienie

 

29.08.2016

12.09.2016

problemowa

30.09.2016

22.11.2016

Wystąpienie