I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.07.2012

13.08.2012

kompleksowa

24.08.2012

10.10.2012

Wystąpienie

 

7.01.2016

17.02.2016

kompleksowa

11.03.2016

19.04.2016

Wystąpienie

 

7.01.2020

20.02.2020

kompleksowa

4.03.2020

23.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół ds. Oświaty w Księżpolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.07.2012

13.08.2012

problemowa

24.08.2012

9.10.2012

Wystąpienie

 

9.02.2016

10.02.2016

problemowa

11.03.2016

19.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.07.2012

9.08.2012

problemowa

24.08.2012

9.10.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.02.2016

16.02.2016

problemowa

11.03.2016

19.04.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Centrum Usług Wspólnych w Księżpolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.02.2020

11.02.2020

problemowa

4.03.2020

23.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie