I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.05.2012

12.07.2012

kompleksowa

20.07.2012

12.09.2012

Wystąpienie

uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

25.08.2014

29.09.2014

sprawdzająca

 6.10.2014

28.11.2014

Wystąpienie

 

1.09.2016

4.11.2016

kompleksowa

25.11.2016

20.01.2017

Wystąpienie

 

10.12.2020

22.02.2021

kompleksowa

5.03.2021

19.04.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.07.2012

12.07.2012

problemowa

20.07.2012

12.09.2012

Wystąpienie

 

11.10.2016

17.10.2016

problemowa

25.11.2016

20.01.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Tucznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.06.2012

2.07.2012

problemowa

20.07.2012

12.09.2012

Wystąpienie