I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.05.2012

27.06.2012

kompleksowa

5.07.2012

22.08.2012

Wystąpienie

 

7.11.2016

26.01.2016

kompleksowa

14.02.2017

5.04.2017

Wystąpienie

 

24.09.2020

30.10.2020

kompleksowa

27.11.2020

22.12.2020

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.12.2016

problemowa

14.02.2017

5.04.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

22.12.2016

problemowa

14.02.2017

5.04.2017

Wystąpienie