I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.04.2012

9.07.2012

kompleksowa

12.07.2012

28.08.2012

Wystąpienie

 

21.03.2016

16.05.2016

kompleksowa

30.05.2016

12.07.2016

Wystąpienie

 

5.05.2020

29.05.2020

kompleksowa

9.06.2020

9.07.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2012

4.07.2012

problemowa

12.07.2012

28.08.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zakład Komunalny w Mirczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.04.2016

10.05.2016

problemowa

30.05.2016

12.07.2016

Wystąpienie