I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.04.2012

6.06.2012

kompleksowa

22.06.2012

20.08.2012 

Wystąpienie

 

12.01.2016

9.03.2016

kompleksowa

30.03.2016

19.05.2016

Wystąpienie

 

10.01.2020

12.02.2020

kompleksowa

25.02.2020

8.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.05.2012

21.05.2012

problemowa

22.06.2012

14.08.2012

Wystąpienie

 

8.02.2016

12.02.2016

problemowa

30.03.2016

19.05.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Święcicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.06.2012

6.06.2012

problemowa

22.06.2012

14.08.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Wierzbicy (poprzednio - Zespół Szkół w Wierzbicy)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.02.2016

8.03.2016

problemowa

30.03.2016

19.05.2016

Wystąpienie

 

28.01.2020

12.02.2020

problemowa

25.02.2020

8.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie