I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2012

30.05.2012

kompleksowa

11.06.2012

10.08.2012

Wystąpienie

 

3.03.2016

20.04.2016

kompleksowa

6.05.2016

30.06.2016

Wystąpienie

 Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

11.02.2020

6.03.2020

kompleksowa

27.04.2020

8.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.05.2012

25.05.2012

problemowa

11.06.2012

8.08.2012

Wystąpienie

 

15.03.2016

19.04.2016

problemowa

6.05.2016

30.06.2016

Wystąpienie

 

9.03.2020

13.03.2020

problemowa

27.04.2020

8.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.05.2012

25.05.2012

problemowa

11.06.2012

8.08.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z/s w Szarowoli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.04.2016

19.042016

problemowa

6.05.2016

30.06.2016

Wystąpienie