I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.02.2012

25.05.2012

kompleksowa

1.06.2012

27.07.2012

Wystąpienie

 

18.05.2016

3.08.2016

kompleksowa

11.08.2016

30.09.2016

Wystąpienie

 

13.05.2020

3.07.2020

 kompleksowa

14.07.2020

4.08.2020

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.05.2012

15.05.2012

problemowa

1.06.2012

27.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum w Konstantynowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.04.2012

18.04.2012

problemowa

1.06.2012

27.07.2012

wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.04.2012

25.04.2012

problemowa

1.06.2012

27.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.06.2016

29.06.2016

problemowa

11.08.2016

30.09.2016

wystąpienie