I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.03.2012

9.05.2012

kompleksowa

18.05.2012

6.07.2012

Wystąpienie

 

6.04.2016

31.05.2016

kompleksowa

10.06.2016

29.07.2016

Wystąpienie

 

4.05.2020

4.06.2020

kompleksowa

22.06.2020

31.07.2020

Wystąpienie

Wystąpienie 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.04.2012

14.05.2012

problemowa

18.05.2012

6.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.05.2016

23.05.2016

problemowa

10.06.2016

29.07.2016

Wystąpienie