I. Kontrole w Urzędzie Miejskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2012

30.04.2012

kompleksowa

11.05.2012

5.07.2012

Wystąpienie

 

26.04.2016

15.06.2016

kompleksowa

23.06.2016

8.08.2016

Wystąpienie

 

18.05.2020

16.06.2020

kompleksowa

26.06.2020

17.07.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Zwierzyńcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.04.2012

19.04.2012

problemowa

11.05.2012

5.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.04.2012

20.04.2012

problemowa

11.05.2012

5.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.05.2016

23.05.2016

problemowa

23.06.2016

8.08.2016

Wystąpienie