I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.02.2012

18.05.2012

kompleksowa

31.05.2012

17.07.2012

Wystąpienie

 

19.03.2014

3.04.2014

doraźna

12.05.2014

26.06.2014

Wystąpienie

 

14.04.2016

24.06.2016

kompleksowa

8.07.2016

2.09.2016

 Wystąpienie

 

4.02.2020

15.04.2020

kompleksowa

30.04.2020

23.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.04.2012

18.05.2012

problemowa

31.05.2012

17.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.06.2016

17.06.2016

problemowa

8.07.2016

2.09.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2020

13.02.2020

problemowa

4.03.2020

23.04.2020

Wystąpienie

Wystąpienie