I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.03.2012

26.04.2012

kompleksowa

14.05.2012

9.07.2012

Wystąpienie

 

13.04.2016

3.06.2016

kompleksowa

23.06.2016

22.08.2016

Wystąpienie

 

16.06.2020

23.07.2020

kompleksowa

21.08.2020

7.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Janowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.07.2020

23.07.2020

problemowa

21.08.2020

7.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie