I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.04.2012

14.06.2012

kompleksowa

22.06.2012

20.07.2012

Wystąpienie

 

12.01.2016

16.03.2016

kompleksowa

6.04.2016

2.06.2016

Wystąpienie

 

21.02.2020

27.03.2020

kompleksowa

28.04.2020

23.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Hańsku Pierwszym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.05.2012

10.05.2012

problemowa

22.06.2012

20.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum Publiczne w Dubecznie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.05.2012

10.05.2012

problemowa

22.06.2012

20.07.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku Pierwszym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.03.2016

9.03.2016

problemowa

6.04.2016

2.06.2016

Wystąpienie