I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.03.2012

29.03.2012

doraźna

4.04.2012

20.06.2012

Wystąpienie

 

28.05.2012

1.06.2012

5.06.2012

 

30.07.2013

16.09.2013

kompleksowa

27.09.2013

20.11.2013

Wystąpienie

 

3.10.2016

23.11.2016

kompleksowa

5.12.2016

1.02.2017

Wystąpienie

 

5.08.2020

28.09.2020

kompleksowa

12.10.2020

6.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.03.2012

29.03.2012

doraźna

10.04.2012

20.06.2012

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń

28.05.2012

1.06.2012

5.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Hulczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.03.2012

29.03.2012

doraźna

4.04.2012

20.06.2012

Wystąpienie

 

28.05.2012

1.06.2012

5.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół w Przewodowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19, 27 i 29.03.2012

doraźna

4.04.2012

20.06.2012

Wystąpienie

 

28.05.2012

1.06.2012

5.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.11.2016

14.11.2016

problemowa

5.12.2016

1.02.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.09.2020

14.09.2020

problemowa

12.10.2020

6.11.2020

Wystąpienie

Wystąpienie