I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2012

19.04.2012

kompleksowa

27.04.2012

20.06.2012

Wystąpienie

 

22.02.2016

8.04.2016

kompleksowa

15.04.2016

14.06.2016

Wystąpienie

 

3.03.2020

22.04.2020

kompleksowa

15.05.2020

25.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżewicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2012

4.04.2012

problemowa

27.04.2012

15.06.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2012

18.04.2012

problemowa

27.04.2012

15.06.2012

Wystąpienie

 

5.04.2016

8.04.2016

problemowa

15.04.2016

14.06.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.03.2016

4.03.2016

problemowa

15.04.2016

14.06.2016

Wystąpienie