I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.02.2012

doraźna

13.04.2012

1.06.2012

Wystąpienie

 

21.03.2012

30.03.2012

 

9.09.2013

13.11.2013

kompleksowa

19.11.2013

10.01.2014

Wystąpienie

 

8.12.2017

12.02.2018

kompleksowa

2.03.2018

26.04.2018

Wystąpienie

 

14.09.2021

27.10.2021

kompleksowa

10.11.2021

14.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.10.2013

13.11.2013

problemowa

19.11.2013

10.01.2014

Wystąpienie

 

 4.10.2021

15.10.2021

problemowa

10.11.2021

14.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.10.2013

8.11.2013

problemowa

19.11.2013

10.01.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Klub Sportowy w Rykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.10.2013

15.10.2013

problemowa / prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu miasta

19.11.2013

10.01.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.12.2017

12.01.2018

problemowa

2.03.2018

26.04.2018

Wystąpienie