I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.02.2012

23.03.2012

kompleksowa

11.04.2012

8.06.2012

Wystąpienie

uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń

28.01.2013

1.02.2012

doraźna

5.02.2013

12.02.2013

Wystąpienie

 

23.05.2016

29.06.2016

kompleksowa

15.07.2016

15.09.2016

Wystąpienie

 

6.07.2020

14.08.2020

kompleksowa

21.09.2020

27.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Leśniowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2012

9.03.2012

problemowa

-

8.06.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.06.2016

17.06.2016

problemowa

15.07.2016

15.09.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.07.2020

31.07.2020

problemowa

21.09.2020

27.10.2020

Wystąpienie

Wystąpienie