I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.02.2012

21.03.2012

kompleksowa

4.04.2012

4.06.2012

Wystąpienie

 

21.03.2016

9.05.2016

kompleksowa

20.05.2016

6.07.2016

Wystąpienie

 

4.05.2020

26.05.2020

kompleksowa

10.06.2020

29.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.03.2012

21.03.2012

problemowa

4.04.2012

4.06.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.04.2016

29.04.2016

problemowa

20.05.2016

6.07.2016

Wystąpienie